EVENT SHOP

SIÊU THỊ SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

Nắm rõ được tâm lý các nhà tổ chức trong bối cảnh "Bình thường mới", BS Group muốn đem đến những trải nghiệm trực tuyến nhằm giúp thị trường tổ chức sự kiện trở nên sôi động và sáng tạo hơn.

Vậy sản phẩm là gì?

Event packages
Phát video
Marketing.Goi Basic12.22.8.2020-01-01.jp

GÓI BASIC

Bạn cần một sự kiện cơ bản?

Giải pháp hỗ trợ xây dựng sự kiện chuyên nghiệp bên cạnh nền tảng sẵn có của khách hàng.

Từ:

13,950,000

Marketing.Goi Big Data-option 22.22.8.20

GÓI BIG DATA

Bạn cần 1 sự kiện thực tế tại văn phòng / trường quay?

Giải pháp tiếp cận ngân hàng thông tin sự kiện khổng lồ với chi phí và thời gian phản hồi hợp lý

Từ:

90,950,000

Marketing.Banner Goi Eco-option22-01-01.

GÓI ECO

Bạn cần 1 sự kiện kinh tế tại văn phòng?

Giải pháp triển khai sự kiện tại văn phòng chuyên nghiệp, hiệu quả và tốc độ phản hồi nhanh nhất.

Từ:

42,950,000

Marketing.Banner Goi Big Data+1-01.jpg

GÓI BIG DATA+

Bạn cần 1 sự kiện thực tế tại sảnh họp 4-5*?

Giải pháp tiếp cận ngân hàng thông tin sự kiện khổng lồ với chi phí & thời gian phản hồi hợp lý, địa điểm 4-5*

Từ:

106,950,000

Marketing.Banner Goi Eco-option22-01-01-

GÓI ECO+

Bạn cần 1 sự kiện kinh tế tại sảnh họp 4-5*?

Giải pháp triển khai sự kiện chuyên nghiệp, hiệu quả tốc độ phản hồi nhanh nhất, địa điểm 4-5*.

Từ:

65,950,000

Marketing.Goi Bespoke2.23.8.2020-01.jpg

GÓI BESPOKE

Bạn cần một sự kiện tinh tế?

Giải pháp xây dựng sự kiện riêng biệt được đo ni đóng giày với 4 tiêu chí cốt lõi của chúng tôi

Từ:

156,950,000

 Về chúng tôi 

 
 
 

 Những dự án Sự Kiện Trực Tuyến đã thực hiện